Etiketter

, , , , , , , , , , ,

Så var det dags för mina rapporter från min resa till SARX Creature Conference ”Is Christianity Good News for Animals?”  i Oasis conference hall i London i mars 2017. Först ut är Prof. David Clough, och vad som följer är ett (något fritt återgivet) referat av hans kvartslånga anförande. I slutet av inlägget kan du ltitta och yssna och själv på engelska.

Vem bryr sig om djuren?

Prof. David Clough är en ganska liten medelålders man som är en ganska yvig person som pratade snabbt och energiskt och log mkt sött. Han lägger huvudet på sned och svarar på sin egen fråga: ”Alla, och inga”.

IMG_20170318_222255_203

Alla bryr sig om husdjur. Inga bryr sig om slaktdjur. Eller i alla fall inte i på långa vägar lika mycket. (Om ngn skulle behandla hundar och katter som man gör med kor och grisar skulle det bli ramaskri.)

Bryr sig kristna om djur? Jo, men inte i större utsträckning än andra människor. Man intresserar sig för djur lite så som man gör för Game of Thrones eller fotboll, utan koppling till sin kristna tro. Man kanske till och med är lite skamsen över sin kärlek för katter eller anakondor, för man har inte sin kyrkas eller sin tros tillåtelse eller uppmuntran.

Vad händer när en människa med ett hjärta för djuren möter kyrkan? Antingen förkastar hon den kyrka där hon möter förakt och oförståelse för sin kärlek. Eller så vaggas hon sakta in i att djuren inte är så viktiga. Att människan är störts bäst och vackrast i Guds skapelse.

Det finns helt enkelt en mur mellan att bekänna Kristus och älska djuren. Det hör inte till samma värld i dagens mainstream kristendom. Faktum är att de flesta djurrättsorganisationer, som PETA och Djurens rätt och Djurättsalliansen, är sekulära – religiöst obundna – inspirerade av ateister som Peter Singer och Tom Reagan.

MEN!

It is aboundantly clear that historically, christians have seen concern for animals as a vital part of their faith.

Denna mur mellan kristen bekännelse och omsorg om djuren ha alltså inte alltid funnits där.

Prof. Clough ger fyra punkter där kristendom möter djuren: Bibeln, teologi, andlighet, historia. Som den uppskattade vana professor han är går han snabbt igenom punkterna, koncist:

Bibeln binder samman djur och människor

Läser vi 1:a Mosebok, Romarbrevet och profeterna inser vi att:

Vi dyrkar en Gud som skapat en god värld som Gud bryr sig om

Människorna är inte ensamma här eller inför Gud

Att som Guds avbild härska över jorden och dess icke-mänskliga invånare kan inte innebära utnyttjande. För Gud utnyttjar inte utan är vackert nådefull. Så förväntas människan också vara en ”gracious presence”, en nådig närvaro på jorden.

Jesus Kristus kom för att försona hela skapelsen, ”ta panta” på grekiska, allt, vilket inkluderar alla varelser.

Teologin har förändrats till att lossa människans band till skapelsen

Augustinus slog på 400-talet fast en gång för alla att skapelsen är god. Då hade kristna i århundraden kämpat emot heresin att skapelsen var ond, som de sk gnostikerna stod för. Men så småningom kröp kanske lite för mycket av den grekiska filosofin in i kyrkan, och när kännetecknet för Guds avbild inte längre var kärlek utan förnuft byggdes en mur mellan den förnuftiga människan, och de ”oförnuftiga” djuren. Människan särskildes och upphöjdes, inte bara över djuren utan också över människor av ”lägre” intellekt, börd eller etnicitet.

Andlighet ser hur alla hör ihop

Syftet med att samla helgonberättelser, vissa av dom för moderna människor mer som sagor, var att visa hur det kan se ut i praktiken att vara helig i e kristen kontext. Otaliga av dessa legender handlar om helgonens barmhärtighet och kärlek till djur. För dessa helgon, erkända av kyrkan, fanns ingen skillnad på en levande varelse och en annan.

Historien sätter kristna i fronten för djuromsorgen även i vår tid

Även om dagens djurrättsorganisationer inspireras mer av ateister, fanns det vid nittonhundratalets, och dessa organisationers, början många kristna aktörer som tog helgonberättelserna och bibeln på allvar. Således har flera djurrättsorganisationer sitt ursprung i Christian Vegetarian Association som startade redan 1910.

Vem bryr sig då om djuren?

Alla? Ingen? Bibeln, teologin, andligheten och historien gör det i alla fall. Kristendom har inte alltid varit dåliga nyheter för djuren.

Nu är det dags att hjälpa kristna människor att se kopplingen mellan sin tro och omsorg om djuren.

Prof. Clough ler igen och utropar som avslutning:

”Lets make Christianity good news for animals!”

Låt oss göra kristendomen goda nyheter för djuren!

IMG_20170318_224551_395

Prof. David Clough

Är metodistpredikant och professor i teologisk etik på University of Chester. Han har skrivit många böcker och är vegan. Nyligen startade han BeCreatureKind.org där det erbjuds gratis material för en sexveckors studiecirkel om kristen tro och djuren. Frågor som tas upp är vart djuren hör hemma i den kristna tron, och vad man kan göra konkret i kyrkan.

Titta och lyssna själv

Annons